Training zorgt voor groei

Training

Kyo biedt op verschillende onderwerpen training aan:

Teamontwikkeling

Teamcoaching

Hierbij staat nadrukkelijk de rol van de coach, de leidinggevende, centraal. Welke rol heeft deze in het team en hoe kan die efficiënter ingezet worden?
Thema’s kunnen zijn:

 • verschillende interventietechnieken
 • omgaan met weerstand
 • groepsdynamiek en teamrollen
 • samenwerken

Teamontwikkeling

Thema’s hier kunnen zijn:

 • scannen van de huidige situatie van het team
 • fasen van teamontwikkeling
 • actieplan voor groei naar volgende fase
 • proces en resultaatsturing
 • interventietechnieken

Stagnerende teams

Hardnekkig stagnerende teams vereisen een bijzondere aanpak;
Uitgebreide inventarisatie van de huidige situatie o.a. oog voor mate van verbinding met de omgeving, elkaar en de teamleider:

 • mate van veiligheid in het team
 • de rol van informele leiders
 • mate van structuur in het team
 • bespreking van de diagnose en het actieplan
 • begeleiding bij de uitvoering van het plan

TTR Teams to Results

 • opbouwen van vertrouwen, betrokkenheid en persoonlijke verantwoordelijkheid
 • vaststellen van heldere visie, missie, overtuigingen, vaardigheden en vermogens
 • teamplan met tien belangrijkste resultaten, acties en afspraken
 • uitvoering van het teamplan met maandelijkse vervolgsessies
 • de meting van de voortgang maandelijks met een online programma

Leidinggeven en managen

Ontwikkeltraject voor medewerkers en professionals die een leidinggevende functie ambiëren

Voor dit traject is het mogelijk om voorafgaande aan het traject te kiezen voor een selectie of ontwikkelassessment. KYO werkt hiervoor samen met een zeer ervaren arbeids- en organisatie psycholoog.
Als start voor het traject werken wij met een uitgebreide intake waarin ondermeer het bespreken van ontwikkeldoelen centraal staan. Praktijkgerichte ervaring wordt opgedaan middels een interim- of projectstage binnen of buiten de eigen organisatie.
Een aantal action learningdagen en verplichte opdrachten maken deel uit van het traject.

Onderwerpen die via workshops of trainingen aan bod kunnen komen:

 • stijlen van leidinggeven
 • resultaatgerichte afspraken maken
 • aanspreken van medewerkers
 • oog hebben voor de verschillende belangen vanuit een leidinggevende positie
 • durven staan voor wat je wilt bereiken
 • prioriteiten stellen

Persoonlijk leiderschap

Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

 • het ontwikkelen van moed en kracht, doorzettingsvermogen en flexibiliteit
 • uitdagingen en allergieën
 • afstand nemen van je egospelletjes
 • ontwikkelen van visie

Professionele vaardigheden

 • conflicthantering en onderhandelen
 • conflictbemiddeling
 • adviesvaardigheden
 • communicatie en feedback
 • samenwerken
 • vergaderen

Time Management

Voor wie ?

Deze training is voor hen die optimaal hun energie  en inspiratie willen inzetten
om  succesvol en plezierig te kunnen  werken en leven.

Resultaat :

Je ontdekt hoe je je laat beïnvloeden door het fenomeen ‘tijd’ en hoe jij het heft in handen kunt nemen om baas over je ‘tijd’ te worden.

Hoe ?

KYO vindt een persoonlijke aanpak van groot belang ; door in te zoomen op jouw persoonlijke leerdoelen en het leveren van zoveel mogelijk maatwerk halen we met elkaar het optimale naar boven.

In deze training gaan we aan de slag met verschillende interactieve werkvormen, reflecties en bewustwordingsoefeningen.

Thema’s die aan bod komen :

 • Duidelijk  communiceren:
  • schakelen in gesprekken
  • geven en ontvangen  van feedback
  • aan geven van grenzen.
 • Waarom is timemanagement belangrijk.
 • De invloed van je persoonlijkheid met betrekking tot het omgaan met tijd.
 • Hoe kun je zorgen dat je de taken, waar je verantwoordelijk voor bent, afkrijgt.
 • Omgaan met storingen en andere tijdverslinders
 • Doelen stellen, prioriteren:
  • hoe weet ik wat belangrijk is.
  • Dagelijkse en lange termijn planning.
  • Belemmerende overtuigingen.
  • Kunnen loslaten van de dagelijkse stress.

Persoonlijke Effectiviteit

Voor wie ?

Deze training is voor hen die optimaal hun kracht  en inspiratie willen inzetten
om verrassend goed en plezierig te kunnen  werken en leven.
Je ontdekt wie je bent, wat je drijfveren en kwaliteiten zijn en wat jouw
specifieke meerwaarde is.

Hoe ?

KYO vindt een persoonlijke aanpak van groot belang : door in te zoomen op jouw persoonlijke leerdoelen en het leveren van zoveel mogelijk maatwerk halen we met elkaar het optimale naar boven.
In deze training gaan we aan de slag met verschillende interactieve werkvormen, reflecties en bewustwordingsoefeningen.
Er is een mogelijkheid om te werken met een trainingsacteur die je kunt regisseren zodat jouw ideale oefensituatie ontstaat.

Thema’s die aan bod komen :

 • Duidelijk kunnen communiceren :
  • schakelen in gesprekken
  • geven en ontvangen  van feedback
  • balans tussen ontspannen en gasgeven
  • aan geven van grenzen.
 • Kunnen inzetten van verschillende stijlen van invloed in de interactie.
 • Op zoek gaan naar  je inspiratie en je belangrijkste kwaliteiten.
 • Het winnen van vertrouwen om je verbinding met mensen te effectueren.
 • Bewust wording van persoonlijke drijfveren.
 • Herkennen en benoemen van emoties en de invloed ervan op je denken en handelen.
 • Belemmerende overtuigingen kunnen omzetten in positieve overtuigingen.

Algemene Voorwaarden