Coaching opent mensen voor bloei

Coaching

Coaching is een procesmatige aanpak om bewust te worden van essentiële, dat wil zeggen wezenlijke kwaliteiten, mogelijkheden, verlangens, overtuigingen en vaardigheden om veranderingen te realiseren en een juiste balans te vinden in je leven en werk.

‘De echte ontdekkingsreis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen,
maar het kijken met nieuwe ogen.’

Marcel Proust

Visie

Wij gaan ervan uit dat in ieder mens een potentieel aanwezig is dat wakker gemaakt kan worden om ten dienste te staan van essentiële groei en ontwikkeling. Dat potentieel – voor een deel onbewust – is onderdeel van een groter geïntegreerd weten dat de hele schepping verbindt.

Werkwijze

Wij creëren ruimte, een veld van stilte, soms gevuld met woorden, beelden, ervaringen en gevoelens. Vanuit het beeld dat de cliënt hier-en-nu van zijn vraag en situatie heeft, onderzoeken we de betekenis ervan voor zijn werk en leven. In het werkcontract dat we aangaan, staan afspraken en voorlopige doelstellingen geformuleerd. De relatie tussen cliënt en coach zorgt voor een essentiële input voor de ontwikkeling van de cliënt.

Daarnaast zorgt een holistische mensvisie er voor dat alle niveaus van Zijn:
fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel, in het spectrum van de vraag en de ontwikkeling van de cliënt hun specifieke betekenis hebben. Het besef dat alles deel uitmaakt van een groter geheel en alles met elkaar verbonden is, zoals de niveaus van Zijn, maakt dat het zien van samenhangen heel wezenlijk is.

Onze eclectische benadering – dat wil zeggen dat de coaches aspecten van verschillende methoden tot een werkwijze integreren en naar eigen inzicht kunnen toepassen – zorgt er voor dat we voor wat zich aandient in het werk de meest relevante aanpak kiezen. Aan het eind van de coaching zijn er nieuwe gezichtspunten die een ruimer perspectief geven aan een oude of nieuwe context. Je inzicht en je handelingsrepertoire is vergroot. Er is meer bewustzijn en acceptatie van wie je bent.

Kaders en bronnen

Onze stijlen en kleuren als coach zijn gevormd door onze eigen ontwikkeling
In het coachingsproces werken we non-directief, spiegelend en indien nodig directief en confronterend. We gaan altijd op zoek naar de essentie: waar gaat het eigenlijk echt over, kun je een probleem nog verder uitbenen of fileren.
De methoden die we gebruiken zijn:

De biografie:

Ontdekken van (belemmerende)overtuigingen, normen en waarden, levenslijnen en patronen.

Transactionele Analyse model:

De TA, grondlegger Eric Berne, gaat er van uit dat mensen nu handelen en communiceren op basis van vroeger genomen besluiten. Er wordt gewerkt met drie egoposities: ouder, kind en volwassene. Vanuit deze posities wordt de invloed op niet effectieve denk- en handelingspatronen onderzocht en leer je hoe je positief gebruik kunt maken van de verschillende posities in communicatie.

Enneagram volgens Riso en Hudson:

Het enneagram is een geometrische figuur die de negen basispersoonlijkheidstypen van de menselijke aard en hun complexe onderlinge verhoudingen in beeld brengt. Het helpt je in te zien dat er negen verschillende communicatiestijlen bestaan en negen manieren om problemen op te lossen. Je leert anderen die niet zo zijn als jij, te respecteren en hen met verdraagzaamheid tegemoet te treden.

Kirlianfotografie:

Als specifiek diagnostisch middel, kan gebruikt worden gemaakt van Kirlian-fotografie. De diagnose geeft op een holistische manier inzicht in problematiek en stagnaties in ons energetisch systeem. Geeft richting en stimulans aan het ontwikkeltraject.

Systemisch werk volgens Bert Hellinger:

In ons systeem van herkomst, het gezin, liggen de oorsprong van vragen, problemen en belemmeringen. Het systemisch werken heeft tot doel om verborgen belemmeringen zichtbaar te maken. Het op diep niveau leren kennen van de eigen plek, geeft ruimte voor zingeving en acceptatie.

Gestaltbenadering:

Concentratie op de situatie hier en nu en gebruikmakend van specifieke oefeningen wordt het contact met jezelf en de omgeving hersteld.

Ontspannings- en visualiatietechnieken

NLP: neuro linguïstisch programmeren. Wij werken met het model van de logische niveaus van Bateson. Je leert onderkennen op welk niveau een probleem zich bevindt, want daarop kan het opgelost worden.

Meditatie:

Wanneer je absoluut niets doet – zowel fysiek als mentaal – en leert om de waarnemer te zijn van wat zich in en om je afspeelt, zul je merken dat het stil wordt in je hoofd en je lijf.
De haan kraait…jij luistert.

lees hier een interessant artikel uit de volkskrant

Videocoaching:

Tijdens de coaching worden video opnamen gemaakt om het nonverbale gedrag inzichtelijk te maken en bewustwording te verdiepen in de effecten van dat gedrag.

E-coaching:

Tussen de sessies is er email contact over huiswerkopdrachten en vragen.

Algemene Voorwaarden