over Kyo

Over Kyo

over Kyo is veel te zeggen. Vandaar hier een abstract over waar Kyo voor staat.

Waar staan wij voor?

Organisaties zijn in onze optiek levende systemen die voor hun bestaan afhankelijk zijn van hun omgeving en subsystemen. In die zin kijken wij naar organisaties als ecosystemen: de onderdelen hoe groot of klein ook zijn onderling beïnvloedbaar.

Net als organisaties zijn mensen levende systemen. De grote toegevoegde waarde is de menselijke mogelijkheid tot bewustwording.

KYO

betekent: lege ruimte, het alles omvattende veld van bewustzijn wat je kunt ervaren als een breuk in de stroom van gedachten. Tijdens die onderbreking voel je een zekere vrede en stilte in jezelf. Dat is het begin van een natuurlijke toestand van zijn, waarin essentiële kwaliteiten als: moed, kracht, compassie, geduld etc. kunnen worden ervaren.

Ons persoonlijk bewustzijn maakt deel uit van dit alles omvattend veld. Het wordt echter begrensd en bepaald door sociale, mentale, emotionele en fysieke omstandigheden.
De rode draad in het werk van KYO is gebaseerd op het vermogen van mensen om met aandacht de inhoud van het persoonlijk bewustzijn te onderzoeken.

Gezien onze visie mag u verwachten dat de organisatie- en individuele ontwikkeling begeleid en gestuurd worden met als doel bewustwording te creëren, acceptatie te krijgen en inzichten in actie om te zetten. Zowel bij trainingencoaching als bij de workshops.

Bewustwording dat de dingen anders zijn dan ze lijken, het stimuleren van essentiële vermogen van mensen om te kiezen en te acteren,maakt dat transformerende inzichten en gedrag ontstaan.

Onze kracht is het focussen op de essentie van de vraag of het probleem en het scheppen van een nieuwe situatie met duurzame resultaten in cocreatie met de organisatie.